albox

CORPORACIÓN MUNICIPAL

 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcalde-Presidente

 • Don Francisco Torrecillas Sánchez

Corporación Municipal y Pleno

 • Don José Simeón Campoy Fernández
 • Doña Sonia Cerdán Giménez
 • Doña Marie Therese Odonogue
 • Don Francisco Bernardo Carrillo Quílez
 • Don Ángel Pardo Mármol
 • Don Francisco Pérez Conchillo
 • Doña Aurora Cerdán Galera
 • Don Mario Torregrosa García
 • Doña Lorena Ibanovich Muñoz
 • Don Juan Pedro Pérez Quiles
 • Doña Catalina García Martínez
 • Don Isaac Molina Pardo
 • Don Esteban Carrión Rodríguez
 • Doña María Ángeles Olmos Bravo
 • Don Juan Manuel Sánchez Fernández
 • Don Rogelio Berbel Oller

 
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA ACCIDENTAL

 • Doña María Eva Cano Pérez

ADMINISTRACIÓN GENERAL

INTERVENTOR

 • Don Javier Saura Romero

JEFE DE NEGOCIADO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

 • Don Luis del Águila Hernández

COORDINADOR OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 • Don Juan Pedro Clares Mármol

SERVICIOS

JEFE DE OBRAS

 • Don Domingo Carreño Mellado

SARGENTO POLICÍA LOCAL

 • Don Casimiro Martínez Soler